Portretschilder

Stichting
Actie

STICHTING BMF

Ik schilder portretten ten behoeve van mijn eigen ANBI-stichting, stichting BMF. Deze stichting heeft als doel het bijdragen aan duurzame verbetering van leefomstandigheden van kansarme kinderen en volwassenen, vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Dit doet zij door het ondersteunen van bestaande professionele organisaties en NGO’s.

Dit jaar ondersteun ik met mijn schilderijen een project van ZOA Vluchtelingenorganisatie: het verbeteren van voedselzekerheid voor kwetsbare boerengezinnen in Congo. De volledige opbrengst van deze actie gaat naar dit project. Ik schilder portretten in opdracht, de kosten voor de opdrachtgever zijn vanwege de ANBI-status van mijn stichting fiscaal aftrekbaar.